Friday, May 28, 2010

Ruangan : Aktiviti Panitia

Minggu Bahasa 2010
Majlis penyampaian hadiah

Majlis penyampaian hadiah

Majlis penyampaian hadiah

Persembahan choral speaking oleh 1RK

Aktiviti Majalah Dalam Kelas oleh DBP

Persembahan pelajar

Persembahan pelajar

Persembahan pelajar

Minggu Bahasa telah diadakan pada 20-24/4/2010 yang lalu. Banyak aktiviti yang telah diadakan serta mendapat kerjasama sepenuhnya daripada guru-guru bidang bahasa dan para pelajar SMK Ayer Keroh. Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pada tahun ini juga, Minggu Bahasa telah mendapat kerjasama yang padu daripada Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah berkolaborasi dengan pihak sekolah... Terima kasih diucapkan.


No comments:

Post a Comment